VER- EN NIEUWBOUW HZPC

In Metslawier is de ver- en nieuwbouw gestart van de HZPC, een complex met kantoren en laboratoria. HZPC werkt continue aan het verbeteren van aardappelrassen en wil bijdragen aan de ontwikkeling en beschikbaarheid van verantwoord voedsel voor miljoenen mensen wereldwijd.